top of page
BAN_6686-lum-ret2-orez3.jpg

Komplexný tréning 

anglickej komunikácie

pre profesionálov

Fluency

je program anglickej komunikácie pre náročných.

S nadhľadom, humorom a ľahkosťou vás naučím plynulo komunikovať po anglicky o témach, ktoré sú pre vás dôležité.

Výukový program FLUENCY zvýši

 • vašu istotu a prestíž

 • kvalitu vašich výstupov

 • produktivitu vašej práce

10 benefitov, ktoré vám FLUENCY prináša

 • dynamické napredovanie

 • prelomenie komunikačnej  bariéry

 • efektívne riešenie konkrétnych problémov z Vašej praxe

 • inovatívny systém výuky

 • užívateľský komfort

 • originálne, personalizované študijné materiály

 • praktický prístup k jazyku

 • globálnu dostupnosť výuky

 • voľnosť pohybu v priebehu výuky

 • efektívne využitie času v období pandemických obmedzení

Woman at Work

S programom FLUENCY poviete plynulo, čo máte na mysli. 

Hlavné princípy programu Fluence

Synergia

Previazanie vašich profesijných povinností, osobných záujmov a obľúbených aktivít pre zrýchlenie rozvoja vašich jazykových zručností.

Integrácia

Začlenenie angličtiny do vášho bežného života tak, aby sa stala jeho samozrejmou a príjemnou súčasťou.

Komplexnosť

Využitie vašich silných stránok, osobných kvalít a talentov pre rýchlejšie a ľahšie zvládnutie cudzieho jazyka.

Workspace

Koncepcia výuky

Klientom pomáham dosiahnuť samostatnosť a nezávislosť na učiteľovi. Pozerám sa za hranicu jazykových kurzov, pretože viem, že stať sa dobrým v cudzom jazyku si žiada čas. Snažím se preto svojich klientov vybaviť systémom reflexov, návykov a prístupov, ktoré im umožnia,  aby ďalej kráčali a zdokonaľovali sa sami. Smerujem ich k tomu, aby boli autonómni a vedeli si poradiť nielen v jazykovej oblasti ale aj v praktických situáciách, do ktorých ich profesionálny a osobný život postaví.

Pre koho je program FLUENCY určený?

FLUENCY je anglický jazykový program vytvorený pre profesionálov, ktorí sa rozhodli  rozvinúť svoje komunikačné schopnosti.

FLUENCY vám pomôže pripraviť sa na náročnú prezentáciu, pracovnú cestu, komplikované obchodné rokovanie, telekonferenciu, pobyt v zahraničí, pracovný pohovor,  zvládnuť spoločenskú konverzáciu, celkovo zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti, ovládnuť angličtinu svojej profesie a plnohodnotne sa začleniť do medzinárodnej komunity.

FLUENCY je výsledkom dlhodobej praxe, výskumu, inovácií a skúseností s klientmi z rozličných krajín a odborných oblastí.

Aké problémy pomáhame našim klientom riešiť?

 • neistota pri pohybe v cudzojazyčnom prostredí

 • nedostatok sebadôvery

 • nízka plynulosť a roztrieštenosť prejavu

 • časová tieseň pri riešení pracovných úloh

 • neuspokojivý výkon pri riešení úloh v cudzom jazyku

 • nízka motivácia pre štúdium jazyka

 • disproporcia medzi vašimi aktuálnymi jazykovými schopnosťami a potrebou vyjadrovať sa k odborným témam na pracovnom poli

 • neschopnosť nájsť pohotovo tie správne slová

 • nízka kvalita písomného prejavu

 • značné straty pracovného času pri riešení úloh v anglickom jazyku

 • obmedzené skúsenosti s využívaním dostupných zdrojov a nástrojov

professionals.jpg

Aktuálna ponuka

Zo širokého portfólia služieb vám teraz odporúčame

FLUENCY  CHAT

Prepracovaný systém anglických konverzácií na odborné aj všeobecné témy, ktorý oživí, upevní a rozvinie vaše komunikačné schopnosti.

Staňte sa majstrami anglickej konverzácie!

Zapojte sa do programu z pohodlia vášho domova, pokoja vašej kancelárie, pri ceste autom alebo počas prechádzky v exteriéri.

Forma výuky:

telefonicky alebo online cez PC, notebook, tablet alebo smartphone.

Balíčky služieb

Výučbu poskytujem prostredníctvom mobilného telefónu, internetu i prezenčne.

CHAT 7 BASIC

329 €

Balíček 7 výukových lekcií

 

Rozsah 7 x 45 min.

 

Cena za 1 lekciu: 47 € / 45 min.

 

 

Súčasťou balíčka je vytvorenie originálnych a na mieru spracovaných študijných materiálov.

 

Garanciou kvality je záruka vrátenia peňazí.

CHAT 14 BASIC

630 €

Balíček 14 výukových lekcií

 

Rozsah 14 x 45 min.

 

Cena za 1 lekciu : 45 € / 45 min.

 

Úspora oproti CHAT 7 je 28 €

 

Súčasťou balíčka je vytvorenie originálnych a na mieru spracovaných študijných materiálov.

 

Garanciou kvality je záruka vrátenia peňazí.

CHAT 21 BASIC

903 €

Balíček 21 výukových lekcií

 

Rozsah 21 x 45 min.

 

Cena za 1 lekciu : 44 € / 45 min.

 

Úspora oproti CHAT 7 je 84 €

 

Súčasťou balíčka je vytvorenie originálnych a na mieru spracovaných študijných materiálov.

 

Garanciou kvality je záruka vrátenia peňazí.

BAN_6807-lum-fin-web.jpg

Martin Pokluda, PhD.

autor projektu

Lektor, tréner a jazykový kouč

 • ako lektor vám poskytnem vhľad a teoretické zázemie pre dynamické zvládanie angličtiny

 • ako tréner trénujem vaše jazykové zručnosti

 • ako jazykový kouč vám pomôžem preniesť váš profesný život do angličtiny

 • absolvoval som magisterské štúdium anglistiky a hispanistiky a doktorandské univerzitné štúdium so zameraním na didaktiku anglického jazyka

 

 • získal som teoretické znalosti v oblasti lingvistiky, výuky jazykov, kognitívnej psychológie a psychológie pamäti

 

 • venoval som sa praktickému interdisciplinárnemu výskumu so zameraním na urýchlenie a zefektívnenie jazykového štúdia

 

 • mám za sebou 30 rokov praxe v odbore výuky angličtiny . 20 rokov sa venujem oblasti podnikania, manažmentu, marketingu, bankovníctva, financií a poisťovníctva. Moja klientela je medzinárodná a pochádza z Českej republiky, Slovenska, hispanoamerických a frankofónnych krajín

 

 • dlhoročná prax prekladateľa a tlmočníka mi umožňuje lepšie sa orientovať v problematike rôznych profesií

 

 • pôsobil som ako vysokoškolský pedagóg, pripravil a realizoval som desiatky jazykových projektov samostatne aj v spolupráci so zahraničnými lektormi

 • pracovne komunikujem anglicky, španielsky, slovensky a česky

Čo o mojich službách hovoria klienti?

Recenzie od mojich študentov

”Po prvýkrát na mojej dlhej ceste študentky anglického jazyka som natrafila na možnosť učiť sa bez ďalšej v nekonečnom rade učebníc, bez trápenia cvičeniami, ale len a len rozprávaním a počúvaním.“

IngRenáta Porvazníková, súdna znalkyňa 

Srdečne ďakujem.

Mgr. Martin Pokluda, Ph.D.

bottom of page