top of page
BAN_6686-lum-ret2-orez3.jpg

Komplexní trénink

anglické komunikace

pro profesionály z různých oborů

Fluency

je výukový program živé anglické komunikace pro náročné.

S nadhledem, humorem a lehkostí vás naučím plynně komunikovat o tématech, která jsou pro vás důležitá.

Jazykový program FLUENCY zvýší:

 • vaši prestiž a jistotu v anglické konverzaci

 • kvalitu vašich pracovních výstupů

 • produktivitu vaší práce

10 výhod, které vám FLUENCY přináší:

 • dynamické zlepšení jazykových dovedností

 • prolomení komunikační bariéry

 • efektivní řešení konkrétních problémů z vaší praxe

 • inovativní systém výuky

 • uživatelský komfort

 • jedinečné studijní materiály vám přesně na míru

 • praktický přístup k jazyku

 • globální dostupnost výuky

 • volnost pohybu během výuky (cesta autem, vycházka venku, využití prostoje ve vašem denním programu) 

 • efektivní využití času v období pandemických omezení

Woman at Work

Díky FLUENCY budete schopni snadno vyjádřit to, co máte na mysli.

Hlavní principy programu FLUENCY

Synergie

Propojení vašich pracovních povinností, osobních zájmů a oblíbených aktivit s cílem akcelerovat rozvoj vašich jazykových dovedností.

Integrace

Začlenění angličtiny do vašeho běžného života tak, aby se stala jeho samozřejmou a příjemnou součástí.

Komplexnost

Využití vašich silných osobních stránek a nadání k rychlejšímu a snadnějšímu zvládnutí angličtiny

Workspace

Koncepce výuky

Pomáhám klientům k jazykové samostatnosti a nezávislosti na formální výuce. Mou snahou je přesáhnout hranice běžných jazykových kurzů, protože vím, že k dobrému zvládnutí cizího jazyka je potřeba zkušenosti a času. Snažím se proto vypěstovat u svých klientů reflexy a návyky, které jim umožní, aby byli schopni se zdokonalovat samostatně. Vedu je k tomu, aby byli nezávislí, dobře se orientovali v jazykové oblasti a dokázali si poradit  v praktických situacích svého profesního a osobního života.

Komu je program FLUENCY určen?

FLUENCY je anglický jazykový program určený profesionálům z různých oborů, kteří se rozhodli  rozvíjet své komunikační schopnosti.

 

FLUENCY vám pomůže připravit se na náročnou prezentaci, pracovní cestu, komplikované pracovní jednání, telekonferenci, zahraniční pobyt, pracovní pohovor, pomůže vám vést společenskou konverzaci, celkově zdokonalit komunikační dovednosti, zvládnout angličtinu vaší profese a plnohodnotně se zapojit do mezinárodní komunity.

 

FLUENCY je výsledkem dlouhodobé praxe a výzkumu založeného na zkušenostech a práci s klienty z různých zemí i oborů.

Problémy které vám pomohu vyřešit?

 • nejistota v cizojazyčném prostředí

 • nedostatečná sebedůvěra

 • nízká plynulost a roztříštěnost projevu

 • časová tíseň při řešení pracovních záležitostí

 • obtížné zvládání a zpracování úkolů v cizím jazyce

 • nízká motivace ke studiu jazyka

 • nepoměr mezi aktuálními jazykovými schopnostmi a potřebou vyjádřit se k odborným tématům v pracovní oblasti

 • neschopnost najít „ta správná“ slova 

 • nedostatečná úroveň písemného projevu

 • nepřiměřené vysoké investice do řešení pracovních úkolů v angličtině

 • omezené zkušenosti s využíváním dostupných jazykových zdrojů a nástrojů

professionals.jpg

Aktuální nabídka

Z pestrého portfolia služeb vám nyní doporučuji

FLUENCY  CHAT

Propracovaný systém anglických konverzací na odborná i všeobecná témata, který oživí, upevní a rozvine vaše komunikační schopnosti.

 

Staňte se mistry anglické konverzace!

 

Zúčastněte se tréninku z pohodlí vašeho domova, kanceláře či pracovny. Využít můžete i cesty autem nebo výuku spojit s aktivitou venku. 

 

Forma výuky:

telefonicky nebo online pomocí počítače, notebooku, tabletu nebo smartphonu.

Balíčky služeb

Výuku poskytuji prostřednictvím mobilního telefonu, internetu i prezenčně.

CHAT 7 BASIC

329 €

Balíček 7 výukových jednotek

Rozsah 7 x 45 min.

Cena za jednu lekci: 47 € / 45 min.

Součástí balíčku je vytvoření originálních a na míru zpracovaných studijních materiálů.

Garancí kvality je záruka vrácení peněz.

CHAT 14 BASIC

630 €

Balíček 14 výukových jednotek

Rozsah 14 x 45 min.

Cena za jednu lekci: 45 € / 45 min.

Úspora oproti CHAT 7 je 28 €

Součástí balíčku je vytvoření originálních a na míru zpracovaných studijních materiálů.

Garancí kvality je záruka vrácení peněz.

CHAT 21 BASIC

903 €

Balíček 21 výukových jednotek

Rozsah 21 x 45 min.

Cena za jednu lekci: 44 € / 45 min.

Úspora oproti CHAT 7 je 84 €

Součástí balíčku je vytvoření originálních a na míru zpracovaných studijních materiálů.

Garancí kvality je záruka vrácení peněz.

BAN_6807-lum-fin-web.jpg

Martin Pokluda, PhD.

autor projektu

Lektor, trenér a jazykový kouč.

 • jako lektor vám poskytuji  teoretický základ pro dynamické zvládnutí angličtiny

 • jako trenér trénuji vaše jazykové zručnosti

 • jako jazykový kouč vám pomohu přenést váš profesní život do angličtiny

 • absolvoval jsem magisterské studium anglistiky a hispanistiky, dále pak doktorandské studium se zaměřením na didaktiku anglického jazyka

 

 • získal jsem jak teoretické znalosti v oblasti lingvistiky a výuky jazyků, tak kognitivní psychologie a psychologie paměti

 

 • věnoval jsem se praktickému interdisciplinárnímu výzkumu se zaměřením na urychlení a zefektivnění jazykového studia.

 • mám za sebou 30 let praxe v jazykové výuce, 20 let se zaměřuji na oblast podnikání, managementu, marketingu, bankovnictví, financí a pojišťovnictví. Moje klientela je mezinárodní a pochází z České republiky, Slovenska, španělsky hovořících a frankofonních zemí

 

 • moje dlouholetá praxe překladatele a tlumočníka mi umožňuje lépe se orientovat v problematice různých profesí

 

 • působil jsem jako vysokoškolský pedagog, podílel jsem se na přípravě a realizaci desítek jazykových projektů samostatně i ve spolupráci se zahraničními lektory

 • komunikuji anglicky, španělsky, slovensky a česky

Co o mých službách říkají klienti?

Recenze od mých studentů

„Poprvé na mé dlouhé cestě studentky anglického jazyka jsem se setkala s možností učit se bez použití další z nekonečné řady učebnic, bez trápení a cvičení, ale jen a pouze rozhovorem a poslechem.“

IngRenáta Porvazníková, soudní znalkyně

Srdečně děkuji.

Mgr. Martin Pokluda, Ph.D.

bottom of page